faq


→ สมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

คลิกที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ The Stock Master 2014


→ League: The Stock Master และ The Stock Master Troop แตกต่างกันอย่างไร

ทีมงานตระหนักถึงความสนใจที่จะเรียนรู้ด้านการลงทุนจริงและความพร้อมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแข่งขันนั้นจะต้องมีการคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 60 ท่าน เพื่อเป็น The Stock Master ดังนั้น ทางทีมงานจึงสร้างลีค The Stock Master Troop เพื่อให้ท่านที่ไม่ได้รับคัดเลือกยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้ไปพร้อมกันตลอดโครงการ คลิกที่นี่ เพื่อดูความแตกต่างระหว่าง SM League และ SM Troop League

 

→ สาขาของหลักทรัพย์บัวหลวงที่เปิดเข้าร่วมโครง The Stock Master Troop มีสาขาไหนบ้าง?

 


ถ้าเป็นลูกค้าเดิมแล้วอยากสมัครเข้าร่วมโครงการ
The Stock Master Troop ควรเปิดบัญชีใหม่หรือใช้บัญชีเดิม?

ลูกค้าเดิมสามารถเลือกเปิดบัญชีใหม่สำหรับการเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ กรณีเปิดบัญชีใหม่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาทำการโอนหลักประกันเงินสดเข้าเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านวิธีโอนหลักประกัน) ภายในวันที่ 24/09/2014

 

กรณีใช้บัญชีเดิมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาตรวจสอบมูลค่าของหุ้นและเงินสดรวมกันต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ภายในวันที่ 24/09/2014 หากบัญชีเดิมของท่านมีการถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง ท่านอาจต้องทำการขายหุ้นเพื่อถือเงินสดก่อนวันเริ่มแข่งขัน (01/10/14) มิเช่นนั้นจะไม่มีเงินสดในการซื้อหุ้นตอนเริ่มแข่งขัน เนื่องจากการวัดผลจะเริ่มตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน

ถ้าใช้บัญชีเดิมเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ The Stock Master Troop ต้องขายหุ้นออกหรือไม่?

กรณีใช้บัญชีเดิมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาตรวจสอบมูลค่าของหุ้นและเงินสดรวมกันต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ภายในวันที่ 24/09/2014 หากบัญชีเดิมของท่านมีการถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง ท่านอาจต้องทำการขายหุ้นเพื่อถือเงินสดก่อนวันเริ่มแข่งขัน (01/10/14) มิเช่นนั้นจะไม่มีเงินสดในการซื้อหุ้นตอนเริ่มแข่งขัน เนื่องจากการวัดผลจะเริ่มตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน

→ อายุเท่าไร จึงจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้?
เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่ใช้เงินลงทุนจริง ผู้เข้าร่วมแข่งขันจึงต้องสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้จริง ซึ่งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น


→ มีการถ่ายทอดโครงการย้อนหลังหรือไม่?
ผู้สมัครทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้ตลอดทั้งโครงการ


→ ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการแต่ขอโอนเงินหลักประกันไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดได้หรือไม่?

สำหรับลีค The Stock Master การฝากหลักประกันเงินสดต่ำกว่า 200,000 บาท ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่ทีมงานจะพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับลีค The Stock Master Troop เกณฑ์การฝากหลักประกันขั้นต่ำสำหรับบุคคลทั่วไปที่เปิดบัญชีใหม่อยู่ที่ 100,000 บาท และสำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชีเดิม มูลค่าของหุ้นและเงินสดรวมกันในพอร์ตต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 ตั้งแต่วันแรกและตลอดระยะเวลาของโครงการ เว้นแต่เป็นผลของการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์


→ เปิดบัญชีเรียบร้อยพร้อมโอนเงินหลักประกันแล้ว สามารถทำการซื้อขายได้เลยหรือไม่

สำหรับผู้เปิดบัญชีใหม่ ท่านจะต้องไม่ใช้บัญชีที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันนี้ทำการซื้อขายจนกว่าบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งระบบก็จะทำการระงับการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทาง Internet ไว้เป็นการชั่วคราวด้วย อย่างไรก็ตาม หากทีมงานพบว่ามีการซื้อขายในบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการทันที

สำหรับเงินหลักประกัน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ทางบริษัทฯ ประกาศตามปกติ และหากบริษัทฯ มีการฝากดอกเบี้ยหลักประกันเข้าบัญชีหลักทรัพย์แล้ว ทีมงานจะนำไปคำนวณมูลค่าพอร์ตในการแข่งขันให้ด้วย


→ สามารถทำการซื้อขาย ETF DW และ Warrant ได้หรือไม่

ผู้เข้าร่วมแข่งขันลีค The Stock Master สามารถทำการซื้อขายได้เฉพาะหุ้นสามัญ, ETF, และ DWS5001-Put

สำหรับผู้ร่วมแข่งขัน The Stock Master Troop สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกชนิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

รอบการลงทุน (Trading Rounds) คืออะไร แล้วนับยังไง?
Trading Round หรือ Trading Cycle คือรอบของการลงทุนในแต่ละครั้งเมื่อทำรายการธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใน 1 รอบของการซื้อขายหลักทรัพย์สามารถประกอบไปด้วยการแบ่งซื้อหรือขายได้หลายไม้ เพราะปกติแล้วในการลงทุนหรือซื้อขายหุ้นเราอาจไม่ได้ทุ่มหมดตัวภายในครั้งเดียว แต่สามารถแบ่งการซื้อขายเป็นส่วนๆเพื่อเป็นการบริหารหน้าตักและความเสี่ยงให้เหมาะสม ท่านสามารถชมตัวอย่างการนับรอบการลงทุนได้โดยกดปุ่มด่านล่าง:

http://thestockmaster.bualuang.co.th/data/content/199/data/hlnorwxyz356.jpg   http://thestockmaster.bualuang.co.th/data/content/199/data/bfgqwyz12347.jpg

ทำไมผู้มีสิทธิรับรางวัลต้องมีรอบการลงทุน (Trading Rounds) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม?

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงจัดตั้งโครงการ The Stock Master ด้วยเจตนาหลักในการให้ความรู้ด้านการลงทุนและมอบประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน เราเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดผลมากสุดก็ต่อเมื่อมีการลงมือทำและปฏิบัติจริง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดให้ผู้ชนะต้องมีรอบการซื้อขาย (Trading Rounds) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อให้นักลงทุนได้เกิดการเรียนรู้จากสนามจริง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อการต่อยอดทางความรู้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

→ ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือกจะทำอย่างไร
สำหรับท่านที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้า League: The Stock Master  2014 ท่านสามารถเข้าร่วม League: The Stock Master Troop 2014 เพื่อรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการและลุ้นรับรางวัลจากการแข่งขันได้ ท่านสามารถรับชมผ่านทางบริการ Bualuang iChannel ได้จาก Computer/iPhone/iPad/Samsung  SmartTV ของท่าน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์รับสิทธิ์เข้าร่วม League : The Stock Master Troop 2014 พร้อมชำระเงินเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 บาท ผ่านธนาคารกรุงเทพ สนง. ใหญ่ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 101-8-16737-7 และทำการแจ้งหลักฐานการชำระเงินมาที่ oic@bualuang.co.th ภายในวันที่ 26/09/14 ได้ทันที

แต่ หากท่านไม่ประสงค์จะเปิดบัญชีกับบริษัทฯ อีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งขอถอนเงินหลักประกันคืนสู่บัญชีเงินฝากของท่าน โดยแจ้งและแนบหลักฐานประกอบ ได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดของท่านหรือฝ่าย Online Trading & Customer Service โทร. 02 618 1111

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินที่ชำระเพื่อเข้าร่วมโครงการ League : The Stock Master Troop 2014 จำนวน 1,000 บาท ทั้งหมดในทุกกรณี

* หมายเหตุ  บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นข้อสิ้นสุด

 
efknorsuw146.jpg (7×7) The Stock Master Website : http://www.bualuang.co.th/thestockmaster/


efknorsuw146.jpg (7×7) The Stock Master Facebook :https://www.facebook.com/thestockmaster


efknorsuw146.jpg (7×7) Bualuang Securities Facebook : https://www.facebook.com/bualuangsec


efknorsuw146.jpg (7×7)
สอบถามขั้นตอนหรือวิธีการเปิดบัญชีผ่าน BLS Customer Service WEBCHAT 
http://trusts.auros.co.th/apps/bualuangthestockmaster/data/content/11/data/abelmnpruz68.jpg


efknorsuw146.jpg (7×7) หรือติดต่อ Bualuang Customer Service โทร. 02 618 1111 ทุกวันทำการ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.

Trading Round หรือ Trading Cycle คือรอบของการลงทุนในแต่ละครั้งเมื่อทำรายการธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใน 1 รอบของการซื้อขายหลักทรัพย์สามารถประกอบไปด้วยการแบ่งซื้อหรือขายได้หลายไม้ เพราะปกติแล้วในการลงทุนหรือซื้อขายหุ้นเราอาจไม่ได้ทุ่มหมดตัวภายในครั้งเดียว แต่สามารถแบ่งการซื้อขายเป็นส่วนๆเพื่อเป็นการบริหารหน้าตักและความเสี่ยงให้เหมาะสม

  • Mido Bann commented on : "wow"

  • SM2 Troop CM :เรวดี เจริญศิลป์ (dum) commented on : "สามารถรับชมรายการ stockmaster ได้ย้อนหลังท..."

  • SM2 Troop CM :เรวดี เจริญศิลป์ (dum) commented on M9:จรัสพร สง่าสูงส่ง (เก๋) photo : "จรัสพร สง่า..."

  • SM2 Troop CM :เรวดี เจริญศิลป์ (dum) commented on M9:จรัสพร สง่าสูงส่ง (เก๋) photo : "จรัสพร สง่า..."

  • นิ คุ commented on M9:จรัสพร สง่าสูงส่ง (เก๋) photo : "เพื่อน เก๋"

Company Visit : PTTGC - ประเด็นคำถาม
Company Visit : PTTGC - ประเด็นคำถาม 12 July 2013 at ...

สามารถรับชมเทปรายการ The Stock Master Season 2 ย้อนหลังตั้งแต่วันแรกได้แล้ว!
แฟนๆ The Stock M...

เชิญรับชม !!! The Stock Master เทรดดิ้งเรียลลิตี้ที่มือใหม่รอคอย
จันทร์ที่ 27 พ.ค. นี้ เชิญร...

SET vs Indicators
Investment Classroom 2 ตอน Technical Indicators

Like · 1 people like this

view 4,925

ถ่ายทอดสด The Stock Master 2014
เนื่องจากระบบขัดข้อง กรุณารับชมการถ่ายทอดสด คลิกที่นี่

Like · 4 people like this

view 5,146

ทำอย่างไรเมื่อ System Maintenance
มาดูขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Bualuang iChannel Aspen for browser เมื่อระบบของ Settrade มีการปิดปรับปรุงระบบกัน

Like · 2 people like this

view 9,472